MĚSTO OSTROV ZÍSKALO DOTACI NA ÚDRŽBU STROMOŘADÍ

V roce 2022 proběhlo hodnocení stavu dřevin v ulici Karlovarská, Krušnohorská a Školní v Ostrově. Byla vypracovaná projektová dokumentace na koncepční a systematický zásah vedoucí především k zajištění provozní bezpečnosti. U stromů byly hodnoceny parametry, které měly vliv na výsledný návrh opatření – fyziologická vitalita, zdravotní stav, stabilita, sadovnická hodnota a perspektiva funkčního setrvání na daném stanovišti.
V rámci projektu došlo k zdravotním a redukčním řezům celkem u 36 stromů, jednalo se o lípu srdčitou. Ošetření stromů bylo provedeno mimo vegetačním období odbornou arboristickou firmou StromeCheck ARBO s.r.o., IČ 08648484 v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu. Cena ošetření stromů činila celkem 188 225,– Kč včetně DPH. Město Ostrov získalo finanční prostředky z Programu na podporu prevence proti suchu, zadržování vody v krajině a péče o zeleň pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kra­je.

logo-kukk.png (11 KB)

www.kr-karlovarsky.cz

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...