MĚSTO OSTROV ZÍSKALO DOTACI NA REVITALIZACI ZELENĚ

V roce 2021 proběhlo hodnocení stavu dřevin v zámeckém parku v Ostrově. Byl zpracován dendrologický průzkum včetně plánu péče. Návrh koncepční a systematické péče o stromy a návrh zásahů vedoucích především k zajištění provozní bezpečnosti v areálu zpracovala Ing. Milena Nováková Ph.D.
Pro zajištění provozní bezpečnosti a minimalizace ohrožení zdraví osob případně škod na majetku proběhlo v roce 2022 ošetření stromů s naléhavostí 1. Příští rok plánujeme pokračovat další etapou dle dendrologického průzkumu. V rámci projektu došlo k bezpečnostním, zdravotním i redukčním řezům celkem u 125 stromů. Ošetření stromů bylo provedeno odbornou arboristickou firmu BAOBAB – péče o zeleň s.r.o., IČ 26150646 v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu. Cena ošetření stromů s naléhavostí 1 dle dendrologického průzkumu činila 505 054,– Kč včetně DPH. Město Ostrov získalo finanční prostředky z Programu na podporu prevence proti suchu, zadržování vody v krajině a péče o zeleň pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kra­je.

logo-kukk.png (11 KB)

www.kr-karlovarsky.cz

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...