RANNÁ PÉČE PRO DĚTI S POSTIŽENÍM

Raná péče podporuje rodiny s dětmi s postižením

Služby organizace Raná péče Kuk, z.ú. jsou určeny rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let. Prioritou organizace je poskytovat rodinám podporu během pravidelných konzultací u nich doma, a to v celém Plzeňském a Karlovarském kraji.

Snažíme se o to, aby mohly žít ve své komunitě co možná nejběžnějším způsobem života, aby dokázaly zvládnout a překonat svou tíživou situaci, byly vybaveny informacemi, které jim umožní vyřešit problémy a překážky, které před ně život postaví.

Společně s rodiči se snažíme o rozvoj dítěte, jeho schopností a dovedností v maximální možné míře vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a diagnóze. Přivážíme informace, odborné rady a zkušenosti, které jim mohou pomoci lépe překonat jejich náročnou životní situaci. Součástí služby je půjčování vhodných speciální pomůcek a odborné literatury. Zároveň rodiče učíme, jak s dítětem trénovat, aby dosáhlo co nejlepších výsledků.

Služba raná péče, jako sociální služba preventivní, je rodinám poskytována zdarma.

Více informací o naší organizaci a námi poskytovaných službách najdete na našem facebooku www.facebook.com/ra­napecekuk/ a na webu www.ranapecekuk.eu.

Kontaktní informace:

Raná péče Kuk, z.ú.

www.ranapecekuk.eu

www.facebook.com/ra­napecekuk/

tel: 377 420 035, 724 400 815

mail: plzen@ranapecekuk.eu

adresa: Tomanova 5, 301 00 Plzeň

působnost: Karlovarský kraj, Plzeňský kraj

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...