MĚSTO OSTROV ZÍSKALO DOTACI NA PRVNÍ ETAPU REKONSTRUKCE VO

financovano-eu.png (492 KB) narodni-plan-obnovy-logo.png (62 KB) mpo-logo.png (53 KB)

Město Ostrov získalo dotaci na první etapu rekonstrukce veřejného osvětlení

Město Ostrov dlouhodobě sleduje trendy ve veřejném osvětlení a v rámci obnovy a údržby postupně mění svítidla za nová v LED technologie. Veškeré nové výstavby probíhají taktéž již v LED osvětlení. V současné době město realizuje první etapu rekonstrukce veřejného osvětlení. Předmětem dotačního projektu jsou dvě odběrná místa, rozvaděč Severní a U Nemocnice. Tato dvě odběrná místa napájí celkem 223 bodů, z nichž již 40 svítidel je v LED technologii. Výchozí stav spotřeby elektrické energie před realizací činí 82,89 MWh, po realizaci úsporného opatření pak 13,02 MWh. Rekonstrukcí dojde k úspoře 84,29 %. Taktéž úspora CO2 je nedomyslitelná, činí 60,09 tun/ročně. Celková investice tohoto projektu činí 2 770 319,– Kč, poskytnutá dotace bude v e výši 2 096 100,– Kč, město bude ze svého rozpočtu doplácet 674 219 Kč.

Projekt Veřejné osvětlení RVO Severní a RVO U Nemocnice je podpořen z Ministerstva obchodu a průmyslu, výzvy č. 1/2022 Národního plánu obnovy. V rámci výzvy jsou způsobilými výdaji svítidla, svislá kabeláž ve stožáru a svorkovnice – výzbroj stožárů. Výkopové práce pro pokládku kabelu a samotný kabel v zemi, případně vrchní vedení nejsou způsobilými výdaji.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...