VÝSTAVBA TLAKOVÉ KANALIZACE VE VYKMANOVĚ

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech přistoupí jako investor k výstavbě tlakové kanalizace v obci Vykmanov. Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny v průběhu měsíce června. Stavbu bude provádět společnost Zistav s.r.o., Karlovy Vary, přičemž snahou bude položit tlakovou kanalizaci zejména bezvýkopovou technologií. Na realizaci přípojek, které se budou nacházet na veřejných částech pozemků (v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací stavby), přispěje město Ostrov na základě usnesení Zastupitelstva města Ostrova č. 102/2023 celkem částkou 590 981,90 Kč. Přípojky a další části přípojek na neveřejných částech pozemků hradí budoucí odběratel, tedy vlastník pozemku a objektu, kterému bude přípojka sloužit. Bližší informace poskytuje přiložený leták Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s.

Městský úřad Ostrov

Odbor městských investic a správy

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...