DŮM KULTURY V OSTROVĚ–VYBUDOVÁNÍ KULTURNÍHO A KREATIVNÍHO CENTRA

Město Ostrov získalo dotaci na projekt, jehož cílem je přestavba a modernizace stávajícího objektu Domu kultury na nové kulturní a kreativní centrum. Rekonstrukcí vznikne moderní a kvalitní zázemí pro rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru umožňující mezioborové a mezisektorové setkávání aktérů kulturně kreativního průmyslu.

Realizovanou přestavbou vznikne moderní zázemí pro aktéry kulturně-kreativních odvětví podporující a využívající inovativní přístupy a moderní technologie v audiovizuálním odvětví, v oblasti divadla, hudby, designu, architektury, scénickém a výtvarném umění. V nově zrekonstruovaných prostorech kreativního centra budou probíhat festivaly, workshopy, výstavy a semináře určené široké veřejnosti.

Město Ostrov v současné době intenzivně pracuje na projektové přípravě stavebního a technologického řešení objektu včetně modernizace scénických technologií, osvětlení, elektroinstalace, ozvučení, jevištní techniky, promítací techniky a nahrávacího studia. V následujících měsících začne město prostřednictvím otevřeného výběrového řízení hledat zhotovitele stavby. Realizace přestavby objektu Domu kultury na nové kulturní a kreativní centrum bude probíhat v letech 2024 a 2025. Následný provoz kreativního centra bude zajišťovat Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace.

Hlavními nositeli projektu je Město Ostrov a Dům kultury Ostrov, kteří uzavřeli memorandum o budoucí spolupráci s aktéry kulturně kreativního průmyslu:

 • ILAB – Institut lázeňství a balneologie, výzkumný ústav
 • KUMST – JIC Jihomoravské inovační centrum, zájmové sdružení právnických osob
 • INION inovační centrum, z.ú.
 • Léčebné lázně Jáchymov, a.s.
 • CIRQUEON, z.ú. centrum nového cirkusu
 • Městská knihovna Ostrov, p.o.
 • Základní umělecká škola Ostrov, p.o.
 • Taneční spolek Mirákl, z.s.
 • Spolek Porolaví, z.s.
 • Karlovarský kraj
 • & W. Automobily s.r.o.
 • CZ LAN, z.s.

Předmětem podepsaných memorand je plánování a realizace společných aktivit, která povedou k rozvoji kulturního a kreativního odvětví na území města Ostrova a celého Karlovarského kraje, k poskytnutí vhodných podmínek pro uměleckou tvorbu a k propojení sítě kulturních a kreativních aktérů.

Projekt Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra, reg. č. 0231000029 je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury.


loga-dohromady.png (29 KB)

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...