MĚSTO OSTROV ZÍSKALO DOTACI NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

Město Ostrov získalo finanční prostředky ve výši 291.000 Kč z Programu na podporu cyklistické infrastruktury pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na projektovou dokumentaci k územnímu řízení cyklotrasy č. 3/1 Ostrov – Hájek.

Předmětem tohoto projektu je zpracování Dokumentace k územnímu řízení cyklotrasy č. 3/1 Ostrov – Hájek a dále inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí.

V roce 2022 město obdrželo příspěvek Karlovarského kraje na Vyhledávací studii cyklostezky Ostrov, na zpracování studií prověřující možnosti zřízení cyklotras a cyklostezek ve Městě Ostrov a jeho okolí. Tato studie navrhla propojení „Staré město – Ostrovské rybníky – Hájek“. Zpracování dokumentace k územnímu řízení a inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí se bude vztahovat na tuto trasu. Varianty řešení jsou možné na základě projednání s vlastníky pozemků.

Řešené území se nachází v k. ú. Ostrov nad Ohří a okolí.

Délka úseku je 2.878 m.

karlovarsky-kraj-logo.png (20 KB)

https://www.kr-karlovarsky.cz

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...