4. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTROV - 2024

ostrov-logo.png (83 KB)Vážená paní, vážený pane,
svolávám 4. řádné jednání Zastupitelstva města Ostrov
v mimořádném termínu na pondělí 20. května 2024 od 15.00 hod.
v zastupitelském sále MěÚ Ostrov


Program:

A) Zahájení
1) Schválení programu ZM

B) Kontrola plnění usnesení
2) Otevřený dopis zastupitelů města Ostrov současnému vedení města
3) Různé


Mgr. Lukáš Lerch v.r.
starosta města


Vážení kolegové, dovoluji si vás požádat, abyste veškeré dotazy, které vás při studování materiálů napadnou,
směřovali k mým rukám nebo je zanechali na sekretariátu tak, abych byl schopen zajistit kvalifikovanou odpověď před ZM.

Dále Vás žádám o nominování zástupců jednotlivých klubů do návrhové komise a na ověřovatele zápisu.


Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...