VÝSTRAHA ČHMÚ PRO ORP OSTROV

Od zítřka 31.5. 2024 se od 12:00 očekávají se vydatné srážky s úhrny 30 až 60 mm, lokálně až 80 mm.
Upozorňujeme na možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Může být snížená viditelnost a zvýšené riziko aquaplaningu. Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst.


⚠️ Vzhledem k vysokému nasycení a velmi vydatným srážkám očekáváme během pátku vzestupy hladin toků v povodí horní Ohře i nad 2. SPA.
Upozornění: Voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu.

Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.
Dávejte na sebe pozor!

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...