PŘÍSPĚVEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM DĚTEM

Příspěvek zdravotně postiženým dětem z rozpočtu města Ostrov pro rok 2024

Stejně jako v minulých letech, i letos poskytne město Ostrov jednorázový příspěvek zdravotně postiženým dětem. Účelem pomoci prostřednictvím tohoto příspěvku je přímá pomoc dětem se zdravotním postižením a současně podání pomocné ruky rodinám, pěstounům a dalším, kteří se jim snaží pomoci v nelehkém životním údělu. V rozpočtu města je na tento účel pro rok 2024 vyčleněna částka 150 000 Kč.

Pro stávající i nové žadatele připomíná odbor sociálních věcí a zdravotnictví, že žádost o příspěvek se podává vždy na příslušný kalendářní rok, a to pouze jednou. Poskytnout ho lze dle pravidel dětem ve věku od 1 roku do 18 let, s trvalým pobytem na území města Ostrov, kterým byl Úřadem práce ČR přiznán příspěvek na péči. Jednorázový příspěvek od města je vyplácen v následujících výších: 3000 Kč dětem, kterým náleží příspěvek na péči v I. stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby; 6000 Kč dětem ve II. stupni závislosti; dětem ve III. stupni závislosti bude poskytnut příspěvek ve výši 8000 Kč a dětem ve IV. stupni závislosti bude poskytnut jednorázový příspěvek od města ve výši 11000 Kč. Příspěvek je možné využít např. na lázeňskou léčbu nehrazenou ze zdravotního pojištění, případně na úhradu poplatků přímo souvisejících s lázeňskou léčbou, dále na rehabilitační léčbu nehrazenou ze zdravotního pojištění nebo na doplatek této léčby, na zakoupení nebo doplatek při zakoupení zdravotní nebo rehabilitační pomůcky, či na zakoupení jiných pomůcek, které příjemce potřebuje k odstranění, zmírnění, nebo překonání následků svého zdravotního postižení, dále na úhradu nákladů za sociální služby včetně dopravy a také na zakoupení speciálních potravin, např. pro bezlepkovou dietu.

Formuláře žádosti o příspěvek a pravidla jsou volně dostupné ve stojanech Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Ostrov, Jáchymovská 1. Lze je najít také na webových stránkách města. Termín pro podání žádostí o příspěvek na rok 2024 je od 1.2.2024 do 31.10.2024. Bližší informace k příspěvku podá Simona Aiznerová tel. 354 224 859, e-mail: saiznerova@ostrov.cz, kancelář A108 v přízemí MěÚ.

Simona Aiznerová

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Ostrov

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...