ČERVNOVÉ VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA OSTROV

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ MĚSTA OSTROV

Dne 15.6.2024 opět proběhlo tradiční Vítání občánků v obřadní síni na Staré radnici v Ostrově. Starosta města, Mgr. Lukáš Lerch, přivítal 16 miminek, z toho 5 chlapců a 11 děvčat. Celá akce proběhla ve velmi příjemné atmosféře.

Pro rodiče a děti si žáci ze ZUŠ Ostrov, pod vedením paní učitelky Šulc Králové, připravili krátké vystoupení.

Dětem byly za město Ostrov předány pamětní listy, mince a osušky s dětským logem města a dostaly i dárečky od Městské knihovny Ostrov. Maminky byly obdarovány kytičkou a pro vzpomínku na tento slavností den byly od města Ostrov pro rodiče pořízeny rodinné fotografie u kolébky, které je možné si vyzvednout na Městském úřadě Ostrov, v kanceláři A111 v přízemí.

Další Vítání občánků, poslední v tomto roce, proběhne dne 19.10.2024. Pokud máte zájem o účast, kontaktujte prosím Ing. Bc. Alenu Čermákovou – tel. číslo: 354 224 826, email: acermakova@ostrov.cz, nebo Bc. Markétu Schmiedovou – tel. číslo: 354 224 812, email: mschmiedova@ostrov.cz .

K přihlášení je nezbytné uvést:

· jména a příjmení obou rodičů

· jméno (jména) a příjmení dítěte

· trvalý pobyt

· datum a místo narození dítěte

· telefonický kontakt či email alespoň na jednoho z rodičů

Ing. Bc. Alena Čermáková

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...