SPOLUPRÁCE MĚSTA OSTROV S KANCELÁŘÍ ARCHITEKTURY KARLOVY VARY

Rýsuje se spolupráce města Ostrov s Kanceláří architektury Karlovy Vary. 
Zástupci vedení města a odboru rozvoje a územního plánování na společné schůzce s Ing. arch. Karlem Adamcem, ředitelem KAM KV, diskutovali téma městského architekta, popřípadě další varianty, které by pomohly městu Ostrov lépe, systematicky a dlouhodobě naplňovat rozvoj města v oblasti urbanismu architektury a veřejného prostoru. Věřím, že tato spolupráce bude přínosem pro obě strany.
Ing. arch. Daniel Vyhlídka, radní města Ostrov
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...