RADA MĚSTA

Rada města

  • Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti
  • Rada města má sedm členů
  • Rada města je tvořena starostou, místostarosty a členy rady města
  • Rada města zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu
  • Rada města vydává nařízení města
  • Rada města řídí činnost městského úřadu a komisí a v oblasti samostatné působnosti a ukládá jim úkoly
  • Rada města jmenuje a odvolává vedoucí odborů městského úřadu
  • Při výkonu samostatné působnosti odpovídá rada zastupitelstvu měs­ta
  • Rada města se schází zpravidla jednou za dva týdny
  • Jednání rady města jsou neveřejná

Složení rady města

Mgr. Lukáš Lerch starosta email: llerch@ostrov.cz
Jiří Netrh místostarosta email: jnetrh@ostrov.cz
Tomáš Kothera místostarosta email: tkothera@ostrov.cz
Ing. arch. Daniel Vyhlídka člen rady email: dvyhlidka@ostrov.cz 721 769 273
MUDr. Petr Pavelka člen rady email: ppavelka@ostrov.cz 731 355 010
Lumír Pála člen rady email: lumpala@seznam.cz 604 386 713
JUDr. Dominik Kříž, Ph.D. člen rady email: dkriz@ostrov.cz

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...