RADA MĚSTA

Rada města

  • Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti
  • Rada města má sedm členů
  • Rada města je tvořena starostou, místostarosty a členy rady města
  • Rada města zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu
  • Rada města vydává nařízení města
  • Rada města řídí činnost městského úřadu a komisí a v oblasti samostatné působnosti a ukládá jim úkoly
  • Rada města jmenuje a odvolává vedoucí odborů městského úřadu
  • Při výkonu samostatné působnosti odpovídá rada zastupitelstvu měs­ta
  • Rada města se schází zpravidla jednou za dva týdny
  • Jednání rady města jsou neveřejná

Programové prohlášení Rady města Ostrova na volební období 2022–2026

Složení rady města

Mgr. David Hanakovič starosta email: dhanakovic@ostrov.cz 608 961 273
Bc. Pavel Čekan místostarosta email: pcekan@ostrov.cz 777 766 096
Kateřina Domalípová místostarostka email: kdomalipova@ostrov.cz
Věra Maříková členka rady email: veramarikova@email.cz 777 055 187
Pavlína Lišková členka rady email: pliskova@ostrov.cz 608 525 154
Lumír Pála člen rady email: lumpala@seznam.cz 604 386 713
Mgr. Libor Bílek člen rady email: lbilek@ostrov.cz 602 455 035

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...