ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zastupitelstvo města

  • Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem samosprávy města
  • Zastupitelstvo města schvaluje (kromě jiného) program rozvoje města, rozpočet a hospodaření města, převody nemovitého majetku města a obecně závazné vyhlášky
  • Zastupitelstvo města volí z řad svých členů starostu, místostarostu(y) a členy rady města a odvolává je z funkce
  • Zastupitelstvo města zřizuje a ruší výbory
  • Zastupitelstvo města zasedá nejméně jedenkrát za tři měsíce
  • Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná
  • Zastupitelstvo města pro volební období 2022–2026 má 21 členů

Složení zastupitelstva města 2022–2026:

Jméno zastupitele Politická strana Email Telefon
Mgr. David Hanakovič, MBA ANO dhanakovic@ostrov.cz 608 761 273
Bc. Pavel Čekan Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst pcekan@ostrov.cz 777 766 096
Kateřina Domalípová ANO kdomalipova@ostrov.cz
Věra Maříková SPD veramarikova@email.cz 777 055 187
Karla Maříková SPD kmarikova@ostrov.cz 775 028 721
Pavlína Lišková Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst pliskova@ostrov.cz 608 525 154
Lumír Pála ANO lumpala@seznam.cz 604 386 713
Mgr. Libor Bílek Unie pro sport a zdraví lbilek@ostrov.cz 602 455 035
Mgr. Jiří Hájek Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst jirihajek@ostrov.cz
Jiří Pavlík Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst jpavlik@ostrov.cz
Jiří Netrh Ostrov, můj domov jnetrh@ostrov.cz
Ing. Anna Bernátková, Ph.D. Ostrov, můj domov ennie.b@post.cz 737 535 344
Ing. arch. Daniel Vyhlídka Ostrov, můj domov dvyhlidka@ostrov.cz 721 769 273
Vítezslav Ullmann ANO vullmann@ostrov.cz
Tomáš Kothera ANO tkothera@ostrov.cz
Ing. Jan Bureš, DBA ODS jbures@ostrov.cz
JUDr. Dominik Kříž, Ph.D. ODS dkriz@ostrov.cz
Mgr. Lukáš Lerch ODS llerch@ostrov.cz
Ladislav Martínek ODS lmartinek@ostrov.cz 702 045 637
MUDr. Filip Berger Ostrováci.cz chodidlo@email.cz
MUDr. Petr Pavelka Ostrováci.cz ppavelka@ostrov.cz 731 355 010

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...