OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK

om.png (84 KB)

Ostrovský měsíčník je periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatelem Ostrovského měsíčníku, informačního magazínu, který je zdarma distribuován do schránek v ostrovských domácnostech, je od ledna 2017 město Ostrov. Ostrovský měsíčník vychází pravidelně každý měsíc v nákladu 8 700 kusů. Registrační značka: MK ČR E 16035

Elektronickou podobu ostrovského měsíčníku naleznete zde:

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...