OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK

omtitulkalogo.png (51 KB)

Ostrovský měsíčník je periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatelem Ostrovského měsíčníku, informačního magazínu, který je zdarma distribuován do schránek v ostrovských domácnostech, je od ledna 2017 město Ostrov. Ostrovský měsíčník vychází pravidelně každý měsíc v nákladu 8 700 kusů. Registrační značka: MK ČR E 16035.

Šéfredaktor: Mgr. Lucie Kubešová, lkubesova@ostrov.cz, 354 224 951
Předsedkyně redakční rady: Bc. Petra Niederhafnerová
Redakční rada: Ing. Bc. Kateřina Matyášová, Martina Novotná, Ing. Josef Macke

Archiv čísel – rok 2024

Archiv čísel – rok 2023

Archiv čísel rok 2022

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...