POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

město Ostrov

2. Důvod a způsob založení

2.1 Důvod a způsob založení povinného subjektu
2.2 Podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

3. Organizační struktura

Organizační struktura městského úřadu

3.1 Vedení města
3.2 Městský úřad
3.3 Organizace zřízené městem
3.4 Organizace s účastí města

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

oficiální
Město Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

oficiální
Město Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30
Středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30

4.4 Telefonní čísla

podatelna: 354 224 999

4.4.1 Telefonní seznam
4.4.2 Odbory MěÚ

4.5 Adresa internetových stránek

oficiální: https://ostrov.cz

4.6 Adresa podatelny

oficiální
Město Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna: podatelna@ostrov.cz

4.8 Datová schránka

d5zbgz2

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19–920341, kód banky: 0100
Komerční banka a.s.

6. IČO

00254843

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00254843

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

10.2. Opravné prostředky
  1. Dle zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád (dále jen Správní řád)
  2. Dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  3. Zvláštní úprava opravných prostředků dle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
  4. Zvláštní úprava opravných prostředků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  5. Doplňující informace k opravným prostředkům

10.3. Formuláře
10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

11. Předpisy

11.1 Nejdůleži­tější používané předpisy
11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

14.1. Rozsudky
14.2. Výdaje na soudy

15. Rejstříky

Živnostenský rejstřík
Resjtřík honebních společenstev (pdf)

Další povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 – Poskytnuté informace
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 – Rejstříky, registry, evidence a seznamy

Ochrana osobních údajů dle GDPR
Povinně zveřejňované informace dle zákona 183/2006 Sb. stavební zákon
Poskytování informací podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší § 30 odst. 1 písm. f)

Další informace

Informace ze zákona č. 159/2006 o střetu zájmů
Informace o informačních systémech veřejné správy

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...