OTEVŘENÝ ÚŘAD

Ve snaze zkvalitnit služby občanům
nabízí Městský úřad Ostrov již od r. 2010 službu „Otevřený úřad“


Cíle služby „Otevřený úřad“

Ve skutečně nezbytných případech umožnit příjem žádostí od občanů ve sjednaném termínu i mimo pracovní dobu úřadu.

Umožnit vyřízení žádostí tělesně postižených nebo jinak handicapovaných občanů přímo v místě jejich bydliště.


Příjem a zpracování žádostí v předem dohodnutém termínu i mimo pracovní dobu úřadu

Tato služba je určena občanům, kteří svoji záležitost ze závažných důvodů nemohou vyřídit v pracovní době úřadu. Posláním služby je možnost sjednání termínu podání a vyřízení žádostí i mimo pracovní dobu, a to na základě telefonické dohody občana a vedoucího příslušného odboru. V takovém případě je nutné domluvit si termín v dostatečném předstihu telefonicky v pracovní době MěÚ. Úřad přijatou žádost přijme, zpracuje, případně předá příslušným útvarům k řešení.


Vyřizování žádostí handicapovaných občanů v místě bydliště

V rámci této služby může tělesně postiženy nebo jinak handicapovaný občan nebo jeho opatrovník telefonicky požádat vedoucího příslušného odboru o vyřízení žádosti v místě bydliště.


Kontakty na vedoucí odborů pro sjednání termínu mimo pracovní dobu nebo vyřízení žádosti mimo úřad
Jméno vedoucího Název odboru Mobilní telefon Pevná linka
Mgr. Milan Zamazal Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy 601 136 308 354 224 886
Ing. Kateřina Matyášová Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 725 052 465 354 224 887
Lea Lincová Odbor výstavby 777 766 073 354 224 828
Ing. Jindra Jerglová Odbor životního prostředí 777 766 072 354 224 867
Hana Špičková Odbor městských investic a správy 606 091 195 354 224 905
Aleš Držík, DiS. Odbor majetku města 354 224 900
Ladislav Jiskra Odbor dopravně správní 777 766 082 354 224 931
Ing. Alexandra Fürbachová Odbor rozvoje a územního plánování 777 766 095 354 224 805
Mgr. Vladimíra Macháčková Odbor finanční a školství 354 224 824
Vladimíra Žlutická, DiS. Odbor správní a živnostenský úřad 725 566 663 354 224 865

V případě, že máte jakékoliv připomínky k práci úředníka, obraťte se na tajemnici MěÚ Ostrov:

Ing. Jana Punčochářová

telefon: 354 224 885, 777 766 080
e-mail: jpuncocharova@ostrov.cz

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...