ODBOR FINANČNÍ A ŠKOLSTVÍ

Zabezpečuje komplexní vedení účetní, majetkové a daňové evidence města včetně správy pohledávek. Sestavuje rozpočet města, vypracovává jeho čtvrtletní a roční hodnocení. Zajišťuje platební a zúčtovací styk s peněžním ústavem. Vyřizuje a spravuje finanční podpory v rámci vyhlášených programů města.

V přenesené působnosti povoluje umístění herního prostoru k provozování hazardních her a přijímá ohlášení tombol, pokud je herní jistina vyšší než 100 tis Kč a ohlášení turnaje malého rozsahu. Provádí správu místního poplatku ze psů a místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

V oblasti školství plní úkoly zřizovatele škol a školských zařízení, vyplývající ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Metodicky řídí a kontroluje hospodaření škol. Podílí se na tvorbě a realizaci koncepce školství města Ostrov.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...