ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odbor životního prostředí zajišťuje ochranu životního prostředí na úseku vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, myslivosti, lesů, rybářství, zemědělského půdního fondu, týrání zvířat a rostlinolékařské péče. Dále zajišťuje správu městských lesů Ostrov. Kromě vydávání povolení či rozhodnutí ve správních řízeních, a dalších dokumentů jako např. podkladů pro jiné orgány, provádí i kontrolní činnost zaměřenou na dodržování příslušných zákonů. Tuto činnost vykonává v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Ostrov.

Havarijní služba v případě ohrožení povrchových a podzemních vod
24 hodinová pohotovost na telefonním čísle 725 052 469

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...