OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

Od 1. ledna 2022 byl spuštěn nový veřejně přístupný informační systém veřejné správy „Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů“. V tomto informačním systému jsou na jednom místě zveřejňována znění všech právních předpisů vydaných jednotlivými územními samosprávnými celky a některými neústředními správními úřady. Současně zde jsou zveřejňovány některé další zákonem stanovené akty, které vznikají při výkonu působnosti územních samosprávných celků či v souvislosti s tímto výkonem.

Nejnovější právní předpisy naleznete na https://sbirkapp.gov.cz/

Číslo Název právního předpisu Datum
nabytí
platnosti
Datum
nabytí
účinnosti
1/2023 OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Ostrov a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 13.2.2023 28.2.2023
6/2022 OZV, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 21.12.2022 1.1.2023
5/2022 OZV, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 21.12.2022 1.1.2023
4/2022 Požární řád města Ostrov 21.12.2022 5.1.2023
1/2022 OZV, o změně obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 17.6.2022 2.7.2022
5/2021 OZV, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 17.12.2021 1.1.2022
3/2021 OZV, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 30.9.2021 1.1.2022
2/2021 OZV, o stanovení obecního odpadového hospodářství na území města Ostrov 30.9.2021 1.1.2022
3/2020 OZV, kterou se stanoví školský obvod mateřských škol zřízených městem Ostrov 18.12.2020 2.1.2021
2/2020 OZV, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Ostrov a části školských obvodů základních škol zřízených městem 18.12.2020 2.1.2021
1/2020 OZV, o místním poplatku ze psů 4.2.2020 19.2.2020
2/2019 OZV, o městských symbolech 18.12.2019 2.1.2020
3/2017 OZV, o regulaci provozování hazardních her 15.12.2017 1.1.2018
4/2014 OZV, o vedení technické mapy města 14.4.2014 1.5.2014
7/2011 OZV, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 1.7.2011 31.12.2011
5/2011 OZV, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytnutí a využití sexuálních služeb na veřejných prostranstvích 20.5.2011 1.6.2011
1/2010 OZV, o Městské policii Ostrov 29.1.2010 1.2.2010

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...