ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

Orgány krizového řízení


Orgány kraje a další orgány s působností na území kraje

 • Hejtman Karlovarského kraje
 • Krajský úřad Karlovarského kraje
 • Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
 • Policie České republiky

Orgány obce s rozšířenou působností

 • Starosta obce s rozšířenou působností
 • Obecní úřad obce s rozšířenou působností

Orgány obce

 • Starosta obce
 • Obecní úřad

Ostatní orgány s územní působností

 • Bezpečnostní rada kraje
 • Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností

Bezpečnostní rady jsou poradní orgány zřizovatele pro přípravu na krizové situace. Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman kraje. Předsedou bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností je starosta obce s rozšířenou působností.

 • Krizový štáb kraje
 • Krizový štáb obce s rozšířenou působností

Krizové štáby jsou pracovním orgánem zřizovatele pro řešení krizových situací. Předsedou krizového štábu kraje je hejtman kraje. Předsedou krizového štábu obce s rozšířenou působností je starosta obce s rozšířenou působností.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...