RASTATT

rastatt.png (37 KB)

CZ | Města Ostrov a Rastatt (Bádensko-Württembersko) spojuje dlouholeté přátelství a partnerství, které započalo podpisem partnerské smlouvy 22. února 1991 v ostrovském Letohrádku a 4. dubna 1991 v Sále předků rastattského zámku.

Vzájemné spojení mezi oběma městy ale vzniklo již mnohem dříve – v roce 1690, kdy se ostrovská princezna Franziska Sibylla Augusta Sasko-Lauenburská provdala za Ludwiga Wilhelma, markraběte bádenského a město Rastatt se stalo jejím druhým domovem. Spojuje nás tedy významná, historicky podložená souvislost.

Velice důležitý je rovněž vztah obou měst k původním obyvatelům Ostrova, kteří vybudovali jeho historické jádro a sdružují se v organizaci Heimatverband Schlackenwerth. V roce 1966 se vedení města Rastatt rozhodlo převzít patronát nad německými obyvateli Ostrova-Schlackenwerthu, rozptýlenými po roce 1945 po celém německém území, pomáhat jim udržovat jejich kulturní dědictví a soudržnost. Listina, potvrzující tento vztah, byla podepsána 7. června roku 1969. Expozice o Ostrově (Schlackenwerthu) otevřená v roce 2019 v Rossiho domě v Rastattu mapuje dějiny města a jeho původních obyvatel a slouží také k uchování společného kulturního dědictví.

https://bit.ly/rastatt-virtual

DE | Die Städte Ostrov und Rastatt (Baden-Württemberg) verbindet eine langjährige Freundschaft und Partnerschaft, die mit der Unterzeichnung eines Partnerschaftsab­kommens am 22. Februar 1991 im Lustschloss von Ostrov und am 4. April 1991 im Ahnensaal des Rastatter Schlosses begann. 

Eine Verbindung sind diese beiden Städte jedoch bereits früher eingegangen, uns verbindet eine bedeutsame historische Begebenheit. 1690 heiratete Franziska Sibylla Augusta, Prinzessin von Sachsen-Lauenburg, den Markgrafen von Baden-Baden, Ludwig Wilhelm. Sehr wichtig ist auch das Verhältnis beider Städte zu der ursprünglichen Bevölkerung der Stadt Ostrov, die den historischen Kern erschuf und die heutzutage im Heimatverband Schlackenwerth vereint ist.

Bereits 1966 beschloss die Stadtverwaltung von Rastatt, die Schirmherrschaft über die Landsleute aus Ostrov-Schlackenwerth zu übernehmen, die nach 1945 auf dem deutschen Staatsgebiet verstreut wurden, um ihr kulturelles Erbe zu schützen und ihren Zusammenhalt zu bewahren. Die Urkunde, die dies belegt, wurde am 7. Juni 1969 unterzeichnet. Die Ausstellung über Ostrov (Schlackenwerth), die 2019 im Rossi-Haus in Rastatt eröffnet wurde, dokumentiert die Geschichte der Stadt und der ursprünglichen Bevölkerung und dient auch der Erhaltung des gemeinsamen Kulturerbes.

https://bit.ly/rastatt-virtual

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...