NOVINKY ODBORU OŽP

Zákaz provozu kotlů na pevná paliva nižší než 3.třídy

Zákaz provozu kotlů na pevná paliva nižší než 3.třídy

Již zbývá jen několik málo měsíců, kdy mohou provozovatelé nevyhovujících zdrojů včas požádat o dotační podporu na instalaci nových zdrojů tepla

Zobrazit
Rybářské lístky v roce 2024

Rybářské lístky v roce 2024

Od 1. 1. 2024 došlo k nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 197/2004, kterou se provádí zákon o rybářství. Jaké jsou nyní možnosti vydání rybářského lístku?

Zobrazit
Omezení provozu odboru ŽP

Omezení provozu odboru ŽP

Dne 13. 12. 2023 bude v době od 9:45-16:15 z technických důvodů omezen provoz odboru životního prostředí. .

Zobrazit
Zákaz odběru vody z potoků

Zákaz odběru vody z potoků

Důvodem je rozsáhlé sucho a nízký stav hladin vody v jednotlivých tocích. Veřejnou vyhlášku obecné povahy včera vydal Odbor životního prostředí MěÚ Ostrov jako vodoprávní úřad. Zákaz platí až do odvolání a týká se všech odběrů povrchových vod.

Zobrazit
Památné stromy na Ostrovsku

Památné stromy na Ostrovsku

Za památné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí se vyhlašují dřeviny, jež vynikají svým vzrůstem nebo věkem, může se také jednat o dřeviny historicky cenné či významné krajinné dominanty.

Zobrazit
Kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016

Kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického…

Zobrazit
Vzácné a zajímavé rostliny na Ostrovsku

Vzácné a zajímavé rostliny na Ostrovsku

Pro účely uváděné prezentace vzácných rostlin na Ostrovsku  pod pojmem Ostrovsko rozumíme správní území obce s rozšířenou působností města Ostrov. Tato působnost zahrnuje území celkem 14 měst a obcí, a to Abertamy, Boží Dar, Horní Blatná, Hájek,…

Zobrazit
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...