FORMULÁŘE OV

Společné oznámení záměru

Ohlášení dokončení stavby

Žádost o přidělení č.p./č.ev.

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání společného povolení

Oznámení záměru

Ohlášení stavby

Žádost o stavební povolení

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Oznámení změny v užívání stavby

Ohlášení odstranění

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...