DOKUMENTY OSŽÚ

S účinností od 1. ledna 2024 došlo v matriční praxi zejména k těmto změnám:

  • Do registrovaného partnerství bude možné vstoupit před kterýmkoli matričním úřadem (namísto stávajících 14 registrujících matričních úřadů), a to na jím určeném místě a čase. Osoby vstupující do registrovaného partnerství budou moci požádat matriční úřad o vstup do registrovaného partnerství na kterémkoli vhodném místě a ve kteroukoli vhodnou dobu (obdobně jako u manželství).

  • Snoubenci v tzv. nematriční obci budou moci vstoupit do manželství nově i před pověřeným členem zastupitelstva této obce. Současně se ruší podmínka přihlášení k trvalému pobytu alespoň jednoho ze snoubenců v nematriční obci, tudíž starosta, místostarosta nebo pověřený člen zastupitelstva nematriční obce budou oprávněni oddávat bez ohledu na trvalý pobyt snoubenců.

Níže najdete potřebné dokumenty pro uzavření manželství, nebo registrovaného partnerství.

.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...