NOVINKY ODBORU ORÚP

Spolupráce města Ostrov s Kanceláří architektury Karlovy Vary

Spolupráce města Ostrov s Kanceláří architektury Karlovy Vary

Zástupci vedení města a odboru rozvoje a územního plánování se sešli na společné schůzce s Ing. arch. Karlem Adamcem, ředitelem KAM KV.

Zobrazit
Dobrá zpráva pro pacienty

Dobrá zpráva pro pacienty

O dalších osmnáct lůžek se rozrostl domov Alzheimer Home v ostrovské nemocnici. Dnešního slavnostní otevření jeho nové části se zúčastnil starosta města David Hanakovič.

Zobrazit
Co se děje na ,,Májovce”?

Co se děje na ,,Májovce”?

Město Ostrov získalo dotaci na projekt přestavby za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Zobrazit
Rozvoj služeb eGovernmentu města Ostrov

Rozvoj služeb eGovernmentu města Ostrov

Získali jsme dotaci na projekt ,, „Rozvoj služeb eGovernmentu města Ostrov“

Zobrazit
Tvořte s námi budoucnost!

Tvořte s námi budoucnost!

Každý z obyvatel Ostrova má nyní šanci ovlivnit strategické plánování rozvoje města, ve kterém žije.

Zobrazit
Podpora při obnově objektů v památkové zóně

Podpora při obnově objektů v památkové zóně

Jaké jsou možnosti získání dotací při obnově památkově chráněných objektů?

Zobrazit
Výsledky dotazníkového šetření

Výsledky dotazníkového šetření

Minulý měsíc proběhlo na internetu a pomocí formuláře v Ostrovském měsíčníku dotazníkové šetření v rámci přípravy strategického plánu rozvoje města. Jaké jsou jeho výsledky?

Zobrazit
Město Ostrov získalo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu

Město Ostrov získalo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu

Město Ostrov získalo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR na projekt ,,Integrace držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny na území ORP Ostrov v roce 2023''.

Zobrazit
Dotační program na obnovu památek

Dotační program na obnovu památek

Vlastníci nemovitých kulturních památek mají možnost v roce 2023 čerpat podporu z Ministerstva kultury ČR na zachování a obnovu kulturních památek prostřednictvím města Ostrov

Zobrazit
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...