NOVINKY ODBORU ORÚP

Výsledky dotazníkového šetření

Výsledky dotazníkového šetření

Minulý měsíc proběhlo na internetu a pomocí formuláře v Ostrovském měsíčníku dotazníkové šetření v rámci přípravy strategického plánu rozvoje města. Jaké jsou jeho výsledky?

Zobrazit
Město Ostrov získalo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu

Město Ostrov získalo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu

Město Ostrov získalo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR na projekt ,,Integrace držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny na území ORP Ostrov v roce 2023''.

Zobrazit
Dotační program na obnovu památek

Dotační program na obnovu památek

Vlastníci nemovitých kulturních památek mají možnost v roce 2023 čerpat podporu z Ministerstva kultury ČR na zachování a obnovu kulturních památek prostřednictvím města Ostrov

Zobrazit
Program regenerace městské památkové zóny 2022-2030

Program regenerace městské památkové zóny 2022-2030

Program regenerace městské památkové zóny 2022-2030

Zobrazit
Dotace Karlovarského kraje na studie nových cyklostezek

Dotace Karlovarského kraje na studie nových cyklostezek

Na zpracování vyhledávací studie nových cyklostezek město Ostrov obdrželo dotaci z programu Karlovarského kraje

Zobrazit
Město Ostrov získalo dotaci na přípravu expozice porcelánu

Město Ostrov získalo dotaci na přípravu expozice porcelánu

Na přípravu stálé expozice ostrovského porcelánu město Ostrov obdrželo dotaci z programu Karlovarského kraje

Zobrazit
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...