FORMULÁŘE ODS

Silniční správní úřad

Oznámení o provozovateli motorového vozidla do evidence ukrajinských vozidel.pdf
stanoveni místní, přechodné upravy provozu.doc
Žádost o povolení zvláštního užívání pro provádění stavebních prací.docx
Žádost o povolení zvláštního užívání pro pořádání akcí - sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a jiných.docx
dodatečné povolení ZU.doc
Žádost o připojení nemovitosti, pozemní komunikace.docx
Žádost o povolení umístění pevné překážky.docx
Žádost o povolení zvláštní užívání pro umístění materiálu.docx
Žádost o povolení zvláštního užívání k užívání a provozování reklamních poutačů.docx
Žádost ZTP_final.doc
Žádost o povolení provádění úprav v ochranném pásmu silnice II., III. třídy nebo místní komunikace.docx
žádost o povolení výjimky.doc
Žádost o povolení zvláštního užívání pro umístění inženýrských sítí.docx
žádost o povolení zvláštního užívání - umístění inž. sítí.doc
žádost o povolení zvláštního užívání - provádění stavebních prací.doc
žádost o povolení zvláštního užívání - reklamní zařízení.doc
žádost o povolení zvláštního užívání - umístění věcí (např. skládka stavebních hmot, zařízení staveniště).doc
žádost o povolení zvláštního užívání - prodejní stánky, předzahrádky.doc
žádost o povolení zvláštního užívání - zřízení vyhrazeného parkování (ZTP, ZTP/P).doc
žádost o dodatečené povolení zvláštního užívání (havárie).doc
žádost o stanovení místní / přechodné úpravy provozu (dopravní značení).doc
žádost o povolení úplné či částečné uzavírky.doc
žádost o povolení nebo závazné stanovisko - připojení nemovitostí či komunikací.doc
žádost o povolení zřízení reklamního zařízení v ochranném pásmu.doc
žádost o povolení stavby či terenních úprav v ochranném pásmu.doc
žádost o povolení výjimky z úpravy provozu.doc

Registr vozidel

Taxislužba

Žádost o vrácení přeplatku – úsekové měření

Dopravní úřad

Stanice měření emisí

Místní komunikace

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...