MĚSTO OSTROV ZÍSKALO DOTACI NA PŘÍPRAVU EXPOZICE PORCELÁNU

Na přípravu stálé expozice ostrovského porcelánu město Ostrov obdrželo dotaci z programu Karlovarského kra­je

Výroba porcelánu byla a je, díky bohatým zdrojům surovin a předávaným dovednostem, jedním z tradičních odvětví výroby na Karlovarsku. Ostrovská porcelánka Pfeiffer und Löwenstein (PULS) v období od svého založení v roce 1873 až po ukončení výroby v roce 1948 patřila k předním výrobcům stolního a dekorativního porcelánu.

Město Ostrov vlastní nejucelenější sbírku ostrovského porcelánu, která nemá v ČR obdoby. Její součástí je více než 700 kusů předmětů evidovaných ve 220 položkách, které začal v 90. letech 20. století shromažďovat Spolek přátel města Ostrova. Díky darům a nákupům navíc počet položek ve sbírce stále narůstá. Sbírka je zapsaná na Seznam kulturních památek ČR a stala se tak součástí kulturního dědictví České republiky.

Město Ostrov v současné době připravuje stálou expozici „Bílé zlato“, která bude tuto sbírku prezentovat a současně představí běžnému i odborně zasvěcenému návštěvníkovi historii a produkci porcelánky PULS. Expozice přiblíží porcelánku PULS především prostřednictvím trojrozměrných exponátů, tj. vybraných příkladů výrobků z jednotlivých vývojových etap produkce. Souběžně je budou doprovázet textové panely s dalšími doprovodnými informacemi o výrobě porcelánu, o historii porcelánky, představí osobnosti, které jsou s existencí porcelánky spojeny, seznámí návštěvníka s uměleckými a obchodními úspěchy porcelánky jak v Evropě, tak i ve světě. Porcelánka PULS totiž ve všech etapách svého vývoje pohotově a výtvarně citlivě reagovala na nejmodernější impulsy a aktuální stylové tendence v produkci porcelánu, stejně tak progresívně zaváděla nové technologické postupy. Dalším doplňkem expozice bude obrazová dokumentace, tj. historické fotografie továrny, osobností nebo instalací výstav, různé dobové snímky a vyobrazení, dochované dobové výrobní dokumentace či firemní katalogy. Expozice bude umístěna v přízemí rekonstruovaného objektu Myslivna, který sousedí s Palácem princů, zámkem a zámeckým parkem.

Na přípravu expozice ostrovského porcelánu, konkrétně na architektonickou studii a libreto expozice, město Ostrov získalo finanční prostředky z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na přípravu projektů obnovy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů v památkově chráněných územích.

snimek-obrazovky-2023-01-04-v-9-41-31.png (47 KB)

www.kr-karlovarsky.cz,

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...