ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Aktuálně probíhá migrace dat do nového webu, data nemusí být kompletní. Využijte prosím původních stránek pod odkazem:

https://archiv.ostrov.cz/…vani/ds-1450

Odbor rozvoje a územního plánování je pořizovatelem územně plánovací dokumentace pro město Ostrov a jeho místní části, a pro obce v jeho správním území: město Abertamy, město Boží Dar, město Hroznětín, město Horní Blatná, město Jáchymov, obec Potůčky, obec Pernink, obec Merklín, obec Hájek, obec Velichov, obec Vojkovice, obec Stráž nad Ohří, obec Krásný Les a obec Doupovské Hradiště. Ve svém správním území odbor rozvoje a územního plánování pořizuje také územní studie a územně analytické podklady.

Územní plán a Regulační plán, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. – stavební zákon je určen především k respektování, ochraně a rozvoji urbanistických, kulturních, civilizačních a přírodních hodnot území a neřeší vlastnické vztahy v území. V okamžiku, kdy Zastupitelstvo obce takový územní plán vydá, stává se závazným pro všechny. A to nejen pro všechny orgány státní správy a samosprávy, ale i pro fyzické či právnické osoby. Kupříkladu to, že jste vlastníkem pozemku, na kterém se nachází stavební parcela, neznamená, že na této parcele můžete stavět cokoliv. To, co na pozemku lze postavit, určuje právě územní nebo regulační plán. Územním plánem jsou tedy dány možnosti využití všech pozemků v našem správním území které jsou závazné. Jen velice složitě, nákladně a zdlouhavě lze toto závazné využití změnit a v některých případech to dokonce není možné vůbec. Zjistěte si tedy již před koupí jakékoliv nemovitosti v území či přípravě svého stavebního záměru, k čemu může být nemovitost dle územního či regulačního plánu využita a jaké jsou tzv. regulativy a omezení pro toto území.

Veškeré informace o územně plánovací dokumentaci, územních studiích a územně analytických podkladech Vám rádi poskytneme na městském úřadě v Ostrově.

Adresa:

Městský úřad Ostrov
odbor rozvoje a územního plánování
Křídlo C, 2. patro,
Jáchymovská 1
363 01, Ostrov

Dostavit se můžete kdykoliv v úřední den, nebo po dohodě v neúřední dny.

Pracovní doba:

Pondělí 7:30 – 12:00 12:30 – 17:00 úřední den
Úterý 7:30 – 11:30 12:00 – 15:00
Středa 7:30 – 12:00 12:30 – 17:00 úřední den
Čtvrtek 7:30 – 11:30 12:00 – 15:00
Pátek 7:30 – 11:30 12:00 – 14:30

Odbor rozvoje a územního plánování, úsek rozvoje:

Ing. Alexandra Fürbachová – vedoucí odboru
Tel: 354 224 805
E-mail: afurbachova@ostrov.cz

Bc. Petr Česák – územně analytické podklady a územní plánování pro obce: Stráž nad Ohří, Velichov, Doupovské Hradiště, Boží Dar, územní studie
Tel: 354 224 852
E-mail: pcesak@ostrov.cz

Bc. Hana Rohmová – územní plánování pro obce: Hájek, Hroznětín, Horní Blatná, Potůčky
Tel: 354 224 806
E-mail: hrohmova@ostrov.cz

Bc. Michaela Arvayová – územní plánování pro obce: Abertamy, Pernink, Merklín, Krásný Les
Tel: 354 224 857
E-mail: marvayova@ostrov.cz

Jaroslav Zelenák – územní plánování pro obce: Ostrov, Jáchymov, Vojkovice, územní studie
Tel: 354 224 825
E-mail: jzelenak@ostrov.cz

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...