PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY 2022-2030

Město Ostrov zadalo v loňském roce zpracování nového Programu regenerace Městské památkové zóny Ostrov na období let 2022 – 2030. Program je zpracován na základě zásad Ministerstva kultury ČR.

Předmětem Programu regenerace Městské památkové zóny Ostrov je vydefinování přijatelných stavebních úprav, zásahů a oprav objektů, které budou odpovídat zájmům ochrany památek, dále doporučení neodkladných prací, které povedou k záchraně objektů, návrh regulativů objektů, a to jak v majetku města, tak i v majetku soukromých osob či jiných organizací. Program klade důraz i na veřejná prostranství, zeleň, komunikace, dopravu v klidu, drobnou architekturu, informační systémy a technickou infrastrukturu.

Město Ostrov doporučuje všem vlastníkům a uživatelům nemovitostí, nacházejících se v městské památkové zóně, se s návrhem nového programu seznámit. Své náměty a připomínky k dokumentu zasílejte nejpozději do 07. 10. 2022 do diskusního fóra, případně písemně na adresu Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov.

Zastupitelstvo města Ostrova se bude tímto návrhem zabývat dne 05. 12. 2022 (předpokládaný termín).

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...