ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NA OPTIMALIZACI A DOSTAVBU ZUŠ V OSTROVĚ

Představujeme Vám architektonickou studii na optimalizaci a dostavbu ZUŠ v Ostrově. Předmětem studie je nalezení optimálního architektonického, stavebního a provozního řešení nového objektu, vhodně zapojeného do současné urbanistické struktury dané lokality, který vyřeší současné provozní problémy ZUŠ a který propojí objekty čp. 715 a 717 tak, aby se celé výsledné řešení stalo významnou součástí veřejného prostoru města Ostrova. Místo by se díky rozšíření objektu ZUŠ mělo stát centrem setkávání, kulturní nabídky a vzdělávání, při respektování současných prostorových a provozních podmínek této části města.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...