ARCHIV - STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA, PLATNÝ DO R. 2018

Strategický plán rozvoje města 2014

Strategický plán rozvoje města Ostrova (dále jen SPRMO) je strategickým rozvojovým dokumentem města, který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Ostrov č. 249/05 ze dne 10. 11. 2005. Projekty do SPRMO byly zahrnuty na základě potřeb a podmínek v území. Do procesu tvorby Strategického plánu byla zapojena i veřejnost. V souladu se schváleným harmonogramem monitoringu SPRMO je orgánům města každoročně předkládán přehled o plnění a aktualizaci SPRMO.
Odbor rozvoje a územního plánování ve spolupráci s ostatními odbory MěÚ, jako garanty jednotlivých projektů, zpracoval návrh plnění a aktualizace SPRMO za rok 2013. Zastupi­telstvo města Ostrova se bude tímto návrhem zabývat dne 18. 06. 2014. Své náměty a připomínky k aktualizaci tohoto dokumentu zasílejte nejpozději do 30. 05. 2014 do diskusního fóra, případně písemně na adresu Město Ostrov, Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov.

Aktualizovaný souhrnný dokument bude zveřejněn v červnu 2014.

Strategický plán rozvoje města 2013

Strategický plán rozvoje města Ostrova (dále jen SPRMO) je strategickým rozvojovým dokumentem města, který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Ostrov č. 249/05 ze dne 10. 11. 2005. Projekty do SPRMO byly zahrnuty na základě potřeb a podmínek v území. Do procesu tvorby Strategického plánu byla zapojena i veřejnost. V souladu se schváleným harmonogramem monitoringu SPRMO je orgánům města každoročně předkládán přehled o plnění a aktualizaci SPRMO.

Odbor rozvoje a územního plánování ve spolupráci s ostatními odbory MěÚ, jako garanty jednotlivých projektů, zpracoval návrh plnění a aktualizace SPRMO za rok 2012. Zastupi­telstvo města Ostrova se bude tímto návrhem zabývat dne 05. 06. 2013. Své náměty a připomínky k aktualizaci tohoto dokumentu zasílejte nejpozději do 24. 05. 2013 do diskusního fóra, případně písemně na adresu Město Ostrov, Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov.

Aktualizovaný souhrnný dokument bude zveřejněn v červnu 2013.

Strategický plán rozvoje města 2012

Strategický plán rozvoje města Ostrova (dále jen SPRMO) je strategickým rozvojovým dokumentem města, který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Ostrov č. 249/05 ze dne 10. 11. 2005. Projekty do SPRMO byly zahrnuty na základě potřeb a podmínek v území. Do procesu tvorby Strategického plánu byla zapojena i veřejnost. V souladu se schváleným harmonogramem monitoringu SPRMO je orgánům města každoročně předkládán přehled o plnění a aktualizaci SPRMO.

Odbor rozvoje a územního plánování ve spolupráci s ostatními odbory MěÚ, jako garanty jednotlivých projektů, zpracoval návrh plnění a aktualizace SPRMO za rok 2011. Zastupi­telstvo města Ostrova se bude tímto návrhem zabývat dne 27. 6. 2012. Své náměty a připomínky k aktualizaci tohoto dokumentu zasílejte nejpozději do 12. 6. 2012 do diskusního fóra, případně písemně na adresu Město Ostrov, Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov.

Aktualizovaný souhrnný dokument bude zveřejněn v červnu 2012.

Strategický plán rozvoje města 2010

Strategický plán rozvoje města 2009

Strategický plán rozvoje města (dále jen SPRMO) je strategickým rozvojovým dokumentem města, který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Ostrov č. 249/05 ze dne 10. 11. 2005. Projekty do SPRMO byly zahrnuty na základě potřeb a podmínek v území. Do procesu tvorby strategického plánu byla zapojena i veřejnost. V souladu se schváleným harmonogramem monitoringu SPRMO je orgánům města každoročně předkládán přehled o plnění a aktualizaci SPRMO.

Odbor rozvoje a územního plánování ve spolupráci s ostatními odbory MěÚ, jako garanty jednotlivých projektů, zpracoval návrh plnění a aktualizace SPRMO za rok 2008. Zastupi­telstvo města se bude tímto návrhem zabývat dne 26.3.2009. Své náměty a připomínky k aktualizaci tohoto dokumentu zasílejte nejpozději do 13.3.2009 do diskusního fóra, případně písemně na adresu Město Ostrov, Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov.

Aktualizovaný souhrnný dokument bude zveřejněn začátkem dubna 2009.

Nebyl nalezen žádný soubor

Plnění a aktualizace SPRMO za rok 2013

Strategický plán rozvoje města Ostrova (dále jen SPRMO) je strategickým rozvojovým dokumentem. Projekty byly do SPRMO zahrnuty na základě potřeb a podmínek v území. Do procesu jeho tvorby byla zapojena i veřejnost. V souladu se schváleným harmonogramem monitoringu SPRMO je orgánům města a veřejnosti každoročně předkládán přehled o jeho plnění a aktualizaci. Plnění za rok 2013 a aktualizace pro rok 2014 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Ostrova č. 117/14 ze dne 18.06.2014.

Plnění a aktualizace SPRMO za rok 2012

Plnění a aktualizace SPRMO za rok 2011

Plnění a aktualizace SPRMO za rok 2010

Plnění a aktualizace SPRMO za rok 2009

Plnění a aktualizace SPRMO za rok 2008

Strategický plán rozvoje města Ostrova

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...