DOTACE KARLOVARSKÉHO KRAJE NA STUDIE NOVÝCH CYKLOSTEZEK

Na zpracování vyhledávací studie nových cyklostezek město Ostrov obdrželo dotaci z programu Karlovarského kra­je

Město Ostrov obdrželo dotaci z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji na projekt „Vyhledávací studie cyklostezky Ostrov". Poskytovatelem dotace je Karlovarský kraj, který město podpořil částkou 262 000 Kč.

Finanční prostředky byly použity na zpracování studií prověřující zřízení cyklotras a cyklostezek ve Městě Ostrov a jeho okolí. Studie obsahuje variantní návrh trasy, kudy by mohla cyklostezka v dané lokalitě vést. Součástí studie je navržení technického a dopravního řešení, včetně navržení případného převedení stezky přes komunikace a navržení dalších potřebných stavebních úprav, které budou s danou variantou souviset. Studie vyhodnocuje všechna známá a potenciální rizika, která s příslušnou variantou souvisí a navrhuje možnosti jejich řešení a eliminace.

Vyhledávací studie cyklotras obsahuje 4 části:

  • Část 1 – Vyhledávací studie propojení „Kfely – Rondo – Staré město – areál bývalých kasáren“
  • Část 2 – Vyhledávací studie propojení „Rondo střed – Rondo sever“
  • Část 3 – Vyhledávací studie propojení „Staré město – Ostrovské rybníky – Hájek“
  • Část 4 – Vyhledávací studie propojení „Ostrov – Květnová – Vykmanov“

karlovarsky-kraj-logo.png (20 KB)

www.kr-karlovarsky.cz

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...