REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ UČEBEN FYZIKY A CHEMIE ZŠ MASARYKOVA

eu-ministerstvo-pro-mistni-rozvoj.jfif (13 KB)Registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0­.0/16_075/0010964

Město Ostrov dokončilo realizaci projektu „Rekonstrukce a vybavení učeben fyziky a chemie ZŠ Masarykova Ostrov“, s registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0­.0/16_075/0010964, na který podalo žádost o dotaci do 13. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Krušné hory – IROP – Kvalitní vzdělávací struktura a vzdělávání III“. V základní škole je v rekonstruovaném prostoru vybudována laboratoř přírodních věd pro 16 žáků a posluchárna přírodních věd pro 30 žáků s příslušnými kabinety na pomůcky pro odborné předměty a kabinet pro učitele. Rekonstruované učebny jsou vybaveny nábytkem a základním vybavením. V nově vybudovaných učebnách bude probíhat výuka ve vzdělávacích předmětech Fyzika, Chemie a Přírodopis.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...