ČR-SASKO - VYUŽITÍ MODERNÍCH INTERAKTIVNÍCH TECHNOLOGIÍ

ČR-Sasko – Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví

Tisková zpráva

Projekt je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020

Název projektu: Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví

Číslo projektu: 100283815

Projekt „Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví“ byl schválen 14. 5. 2018. Jeho realizace se uskutečnila od 17. 05. 2016 do 30. 09. 2021.

Náklady ve výši 85 % rozpočtu budou financovány Evropskou unií z Evropských fondů pro regionální rozvoj (EFRE) v rámci „Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020“.
Partnery projektu jsou Město Ostrov, Město Boží Dar, Gemeinde Breitenbrunn a Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz.

Cílem projektu je podpora a zintenzivnění udržitelného cestovního ruchu jako důležitého pozitivního prvku ochrany přírodní a kulturní krajiny, přičemž zintenzivnění česko-německé spolupráce v oblasti kultury a budování a rozšiřování společného kulturního cestovního ruchu ve společném území bude zároveň významným přínosem při posilování konkurenceschop­nosti sektoru cestovního ruchu, v němž převažují místní malé a středně velké podniky. Posílením výkonnosti infrastruktury cestovního ruchu pomocí spolupráce jednotlivých destinací, společným marketingem a společným vývojem produktů tak bude významně podpořen udržitelný hospodářský rozvoj území.

Výzva

V rámci projektu vyzýváme všechny zájemce, kteří chtějí zveřejnit informace o svém subjektu (spolek, NNO, apod.) v tomto systému, aby se obrátily na pracovníky odboru rozvoje města. Kontakty jsou uvedeny na stránkách města.

Aplikace je zde k dispozici zde:

https://www.infokiosek.eu/cs

infokiosek-logo-1.jfif (40 KB) infokiosek-logo-2.png (26 KB) infokiosek-logo-3.png (58 KB)

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...