ROP - PROJEKT DŮM KULTURY OSTROV

severozapad-eu.jfif (15 KB)

Projekt Dům kultury Ostrov – centrum pro kult uru, vzdělávání a volný čas

Město Ostrov získalo dotaci na realizaci projektu „Dům kultury Ostrov – centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas“ z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.

Předmětem projektu je technická a stavební obnova Domu kultury Ostrov, která zahrnuje rekonstrukci střechy, vestavbu výtahu, rekonstrukci balkónu kinosálu, kde budou vyměněny sedačky a zlepšen sklon balkónu, ve stávajících nevyužívaných prostorách vznikne nový prostor pro volnočasové aktivity a nový bezprahový klub – Divadélko Točna. Současně bude zrekonstruována vzduchotechnika, elektroinstalace a nouzové osvětlení.

Náklady projektu jsou předpokládány ve výši 27, 5 mil. Kč. Dotace bude poskytnuta ve výši až 78,63% způsobilých výdajů, tj. 21,6 mil. Kč.

Partnery v tomto projektu jsou: Dům kultury Ostrov, který v současné době objekt provozuje, Léčebné lázně Jáchymov, a. s., Sdružení Krušné hory – západ, Místní akční skupina Krušné hory – západ a město Horní Slavkov.

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...