ROP - REVITALIZACE LOKALITY „KOPEC“ OSTROV

severozapad-eu.jfif (15 KB)

Lokalita „Kopec“ v Lidické ulici v Ostrově se dočká revitalizace a oživení za přispění fondů EU.

Město Ostrov dlouhodobě připravovalo projekt na revitalizaci lokality tzv. „Kopec“ v Lidické ulici od roku 2008. Nejdříve byly provedeny odborné dendrologické průzkumy stávající vegetace a následně byla hledána vhodná varianta řešení a možnosti financování projektu.

Na podzim roku 2013 byl projekt Revitalizace lokality „Kopec“ Ostrov připraven a v listopadu téhož roku zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o dotaci ze znovu spuštěného Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad (ROP). Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad vybral v březnu 2014 tento projekt k financování z prostředků EU.

V rámci projektu na místě neudržované zeleně vznikne všem dostupný městský park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití. Projektová dokumentace navrhuje na území o velikosti cca 9,1 ha komplexní řešení, zahrnující pěstební opatření na stávajících porostech a nové výsadby stromů a keřů, výstavbu páteřní cestní sítě s odpočinkovými zákoutími, dětským hřištěm s hracími prvky, venkovním fitness a venkovními stoly na stolní tenis. Pro zajištění pocitu bezpečí bude lokalita osvětlena novým veřejným osvětlením a vybavena městským mobiliářem. Hlavní páteřní komunikace ve směru východ – západ bude využívána i pro in-line bruslení a cyklisty.

V květnu 2014 dodavatelské firmy zahájily realizaci projektu. Předpokládaný termín dokončení prací je v říjnu 2015. Po provedeném výběrovém řízení na dodavatele stavby se realizační náklady pohybují kolem 14 mil. Kč, přičemž až 85% z této částky může činit dotace z ROP.

lokalita-kopec.jfif (44 KB)

http://www.nuts2severozapad.cz
http://www.europa.eu


Ing. Alexandra Fürbachová
Odbor rozvoje a územního plánování

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...