PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY 2022-2030

Město Ostrov zadalo v loňském roce zpracování nového Programu regenerace Městské památkové zóny Ostrov na období let 2022 – 2030. Program je zpracován na základě zásad Ministerstva kultury ČR.

Předmětem Programu regenerace Městské památkové zóny Ostrov je vydefinování přijatelných stavebních úprav, zásahů a oprav objektů, které budou odpovídat zájmům ochrany památek, dále doporučení neodkladných prací, které povedou k záchraně objektů, návrh regulativů objektů, a to jak v majetku města, tak i v majetku soukromých osob či jiných organizací. Program klade důraz i na veřejná prostranství, zeleň, komunikace, dopravu v klidu, drobnou architekturu, informační systémy a technickou infrastrukturu.

Zastupitelstvo města Ostrova schválilo aktualizovaný Program regenerace MPZ Ostrov usnesením č. 227/2022 dne 14.12.2022.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...