IOP - ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ BEZPEČNOSTI A SYSTÉMOVÁ INTEGRACE

IOP – Zvýšení úrovně bezpečnosti a systémová integrace TC ORP Ostrov

iop-kvalita-zivota-eu-mmrcr.jfif (7 KB)

Integrovaný operační program

Ukončení projektu Zvýšení úrovně bezpečnosti a systémová integrace TC ORP Ostrov

Projekt Zvýšení úrovně bezpečnosti a systémová integrace TC ORP Ostrov
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22­.09513

V květnu byl ukončen projekt „Zvýšení úrovně bezpečnosti a systémová integrace TC ORP Ostrov“ z Integrovaného operačního programu. Hlavním záměrem projektu byla modernizace technologie ICT pro výkon územní veřejné správy v ORP Ostrov s dopadem do zefektivnění elektronické komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy. V rámci realizace projektu došlo k výraznému navýšení zabezpečení systému ICT v oblasti HW a SW s dopadem na vysokou spolehlivost a výkonnost v oblasti bezpečnostního monitorování a auditu událostí v celém informačním systému. Současně byl řešen problém zálohování narůstajícího objemu dat. Výměnou a navýšením počtu zálohovacích zdrojů byl zajištěn bezproblémový kontinuální provoz systému ICT na úřadě. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 1,8 mil. Kč. Dotace z Integrovaného operačního programu představuje 85% z celkových způsobilých výdajů projektu.


Zahájení projektu Zvýšení úrovně bezpečnosti a systémová integrace TC ORP Ostrov

Projekt Zvýšení úrovně bezpečnosti a systémová integrace TC ORP Ostrov
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22­.09513

Na projekt město obdrželo dotaci z Integrovaného operačního programu, Oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Hlavním záměrem projektu je modernizace technologie ICT pro výkon územní veřejné správy v ORP Ostrov s dopadem do zefektivnění elektronické komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy. V rámci realizace projektu dojde k výraznému navýšení zabezpečení systému ICT v oblasti HW a SW s dopadem na vysokou spolehlivost a výkonnost v oblasti bezpečnostního monitorování a auditu událostí v celém informačním systému. Současně bude řešen problém zálohování narůstajícího objemu dat. Výměnou a navýšením počtu zálohovacích zdrojů bude zajištěn bezproblémový kontinuální provoz systému ICT na úřadě. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 1,9 mil. Kč, dotace z Integrovaného operačního programu představuje 85% z celkových způsobilých výdajů projektu. Projekt je realizován v období 3/2014 – 5/2015.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...