SFŽP - PODPORA VÝMĚNY KOTLŮ VE MĚSTĚ OSTROV, OKRES KARLOVY VARY

eu-ministerstvo-zivotniho-prostredi.png (8 KB)

Město Ostrov získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech

Jedná se o pilotní program finanční pomoci domácnostem a obcím v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Bezúročné půjčky slouží k předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní ekologicky šetrné zdroje tepla těm vlastníkům rodinných domů, kteří si požádali o dotaci prostřednictvím příslušného krajského úřadu a nedisponují dostatečnými finančními prostředky, a proto by výměnu zdroje tepla neuskutečnili.

Podmínkou podání žádosti o bezúročnou půjčku od SFŽP je úspěšná žádost vlastníka rodinného domu o kotlíkovou dotaci u Karlovarského kraje a uzavřená Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace. Po výměně kotle bude zahájeno splácení půjčky ze strany vlastníků rodinných domů. V případě poskytnutí dotace na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla z OPŽP od Krajského úřadu bude inkasem z účtu příjemce stržena částka ve výši dotace, kterou příjemce obdržel od města.

Vrácené peníze od domácností město Ostrov plánuje využít na projekt pro zlepšení životního prostředí, konkrétně na vybudování podzemních akumulačních nádrží o objemu cca 8 m3
u objektů v majetku města se zahradou. Ze střešních konstrukcí objektů dojde k zachytávání srážkové vody a její využití pro zálivku zahrad. Město tak bude efektivně hospodařit se srážkovou vodou a vyrovnávat se s problémem nedostatku dešťových srážek v posledních letech. Zároveň dojde k efektivnímu využívání vodních zdrojů, udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou ve městě, snížení množství odebírané pitné vody z povrchových zdrojů a k odlehčení kanalizace při přívalových srážkách. Zda bude město úspěšné s touto žádostí o dotaci, se dozví na jaře 2020.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...