HORNÍ BLATNÁ

Územní plán obce Horní Blatná

Územně plánovací dokumentace – schválená dle zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý stavební zákon)

Upozorňujeme, že tato dokumentace není zveřejněna v plném rozsahu, některé části dokumentace nemá úřad územního plánování k dispozici v digitální podobě. Celá územně plánovací dokumentace je připravena k nahlédnutí na našem odboru.

Územní plán Horní Blatná – ve zpracování

V současné době probíhá zpracovávání návrhu územního plánu zpracovatelem, na základě schváleného zadání ÚP Horní Blatná.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...