DOUPOVSKÉ HRADIŠTĚ

Územní plán Vojenského újezdu Hradiště (r. 2013)

Územně plánovací dokumentace vydaná formou opatření obecné povahy.
Územní plán je zpracován svým rozsahem v souladu s platnou legislativou, tj. se stavebním zákonem a prováděcí vyhláškou č. 500/2006 Sb. s použitím přechodných ustanovení Čl. II zákona č. 350/2012 Sb.

Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území vojenského újezdu, s požadavkem na specifické zpracování i pro části řešené optimalizací. Na pořizování územního plánu vojenského újezdu se vztahují přiměřeně ustanovení § 43 až 47, § 50 až 55 a § 57 stavebního zákona a platí § 13, odst. 1 a 3 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Územní plán řeší mimo jiné i území sousedních obcí – k.ú. Doupovské Hradiště a k.ú. Korunní
Textová část.pdf
Doplňující schemata.pdf
Hlavní výkres - detail - Albeřice.pdf
Hlavní výkres - detail - Bražec.pdf
Hlavní výkres - detail - Bukovina.pdf
Hlavní výkres - detail - Činov.pdf
Hlavní výkres - detail - Dolní Lomnice.pdf
Hlavní výkres - detail - Doní Valov.pdf
Hlavní výkres - detail - Javorná.pdf
Hlavní výkres - detail - Korunní Kyselka.pdf
Hlavní výkres - detail - Lučiny.pdf
Hlavní výkres - detail - Malý Hlavákov.pdf
Hlavní výkres - detail - Obrovice.pdf
Hlavní výkres - detail - Ořkov.pdf
Hlavní výkres - detail - Sklárna.pdf
Hlavní výkres - detail - Střelnice.pdf
Hlavní výkres - detail - Svatobor.pdf
Hlavní výkres - Doprava, TI.pdf
Hlavní výkres - Voda, kanalizace.pdf
Hlavní výkres.pdf
Koordinační výkres - detail - Albeřice.pdf
Koordinační výkres - detail - Bražec.pdf
Koordinační výkres - detail - Bukovina.pdf
Koordinační výkres - detail - Činov.pdf
Koordinační výkres - detail - Dolní Lomnice.pdf
Koordinační výkres - detail - Dolní Valov.pdf
Koordinační výkres - detail - Javorná.pdf
Koordinační výkres - detail - Korunní Kyselka.pdf
Koordinační výkres - detail - Lučiny.pdf
Koordinační výkres - detail - Malý Hlavákov.pdf
Koordinační výkres - detail - Obrovice.pdf
Koordinační výkres - detail - Ořkov.pdf
Koordinační výkres - detail - Sklárna.pdf
Koordinační výkres - detail - Střelnice.pdf
Koordinační výkres - detail - Svatobor.pdf
Koordinační výkres.pdf
Širší vtahy.pdf
VPS.pdf
Základní členění území.pdf
ZPF.pdf
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...