NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC K PODPOŘE KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

kotlik.jpg (67 KB)

Připomínáme!

Od 1. září 2022 bude zakázán provoz kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy.

Výzva k podání žádosti o bezúročnou půjčku na výměnu kotle

Město Ostrov, na základě Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR, vyzývá zájemce o bezúročnou půjčku na výměnu kotle k předkládání žádostí
o poskytnutí návratné finanční výpomoci (NFV) fyzickým osobám na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v rodinných domech podpořených v rámci výzvy pro 3. kolo „Kotlíkových dotací“ vyhlášené Karlovarským krajem.

Město Ostrov v červnu 2019 zjišťovalo prostřednictvím ankety předběžný zájem o poskytnutí bezúročné půjčky. Dle zjištěného zájmu byla na Státní fond životního prostředí podána žádost o poskytnutí finančních prostředků.

Z důvodu omezeného objemu finančních prostředků budou mít přednost zájemci, kteří vyplnili a podali anketní lístek zájmu o půjčku na kotlíkovou dotaci na MěÚ Ostrov. Ostatní zájemci budou vyřizováni postupně podle data podání z podatelny MěÚ Ostrov.

Jedná se o bezúročnou půjčku pro zájemce o kotlíkovou dotaci, kteří nemají dostatek finančních prostředků. Podmínkou podání žádosti je úspěšný žadatel o kotlíkovou dotaci u Karlovarského kraje, s kterým byla uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace.

Úspěšní žadatelé, příjemci dotace, mohou získat půjčku ve výši až 100% nákladů podle typu nového zdroje tepla:

  • na plynový kondenzační kotel 150 tis. Kč
  • na tepelné čerpadlo a kotle na biomasu 200 tis. Kč

Žádost je nutné podat v předstihu z důvodu uzavření smlouvy o poskytnutí NFV, která musí být
před podpisem schválena Zastupitelstvem města. Teprve následně může být NFV poskytnuta.

Dokončení výměn nevyhovujících kotlů v domácnostech musí proběhnout do 31. 12. 2021.

Žádost musí být podána na formuláři, který je přílohou této výzvy.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...