REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A ZÓN

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

Veřejnoprávní smlouvy na poskytnuté dotace z rozpočtu města 2021

Veřejnoprávní smlouvy na poskytnuté dotace z rozpočtu města 2020

Veřejnoprávní smlouvy na poskytnuté dotace z rozpočtu města 2015

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...