KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY

Oficiální název objektu je Komunitní dům pro seniory, ale používá se také zkrácený název „KoDuS“. Jedná se o zrekonstruovaný objekt domu pro seniory na adrese Hornická 617. Rekonstrukce probíhala od 1.9. 2017 do 29.6. 2018 (projektant: JURICA, a.s., zhotovitel: SWIETELSKI stavební, s.r.o.). Slavnostní otevření proběhlo 1.9. 2018. Celková cena díla je 21 550 993,– Kč (10 800 000,– Kč poskytlo v rámci dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 10 750 993,– Kč bylo uvolněno z rozpočtu města Ostrov).

komunitni-dum-pro-seniory-01.jfif (48 KB)

V domě se nachází 18 bytových jednotek, které jsou koncipovány jako byty pro seniory o velikosti 1kk, jejichž výměra se pohybuje mezi 39 – 44,5 m2. Dva byty jsou upraveny pro tělesně postižené seniory – bezbariérové. Bezbariérový přístup je vyřešen rampou a výtahem uvnitř objektu. Obyvatelům domu slouží také společná část v podobě komunitní místnosti v přístavbě, kde se mohou potkávat s ostatními nájemníky či rodinami a přáteli.

komunitni-dum-pro-seniory-02.jfif (50 KB)

Byty v Komunitním domě pro seniory prochází před nastěhováním nového obyvatele nezbytnými úpravami a údržbou. Je možné nastěhovat se sem i se svým domácím mazlíčkem.

Ačkoli zde není zajištěna žádná sociální ani zdravotní služba, lze si ji individuálně domluvit.

komunitni-dum-pro-seniory-03.jfif (59 KB)

Komunitní dům pro seniory se nachází v centru města. Je zde dobrá dostupnost služeb i občanská vybavenost.

Další bližší informace a žádosti jsou k dispozici zde nebo osobně na Městském úřadě Ostrov, Jáchymovská 1, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, paní Marie Marcinková, kancelář č. A.112, tel. č. 354 224 858 nebo email: mmarcinkova@ostrov.cz.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...