SENIORSKÁ OBÁLKA (I.C.E. KARTA)

Seniorská obálka je projekt, který vznikl v Jihomoravském kraji. Postupně se do projektu zapojily i další kraje včetně Karlovarského.
„Seniorská obálka“ (I.C.E. KARTA) je dostupná také pro seniory z Ostrova a jejím cílem je usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

Jedná se o tiskopis určený seniorům, především pak těm, kteří žijí sami. Do tiskopisu senioři, třeba i za pomoci příbuzných či svého praktického lékaře, vyplní základní údaje o svých nemocech, alergiích, lécích – včetně dávkování a kontakty na své blízké osoby i praktického lékaře. Vyplněný tiskopis by měl být poté umístěn v bytě buď na dveřích lednice, nebo vnitřní straně vchodových dveří a jeho obsah pravidelně aktualizován.

Formulář pomůže v případě zásahu záchranářů ke správnému rozhodnutí o závažnosti zdravotního stavu, optimální terapii na místě nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.

Tiskopis si je možno stáhnout pod tímto článkem – včetně pokynů pro jeho vyplnění. Tiskopis v papírové podobě bude zájemcům k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Ostrov a v informačním centru Domu kultury Ostrov. V případě dotazů kontaktujte pracovnici MěÚ Ostrov paní Marii Marcinkovou, tel. 354 224 858, e-mail: mmarcinkova@ostrov.cz.

Více informací ZDE

Tiskopis ke stažení a následnému ručnímu vyplnění níže

Pravidla pro vyplnění I.C.E KARTY ke stažení níže

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...