PŘÍSPĚVEK MĚSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ DĚTI - 2018

Příspěvek z rozpočtu města Ostrov zdravotně postiženým dětem pro r. 2018

Stejně jako v loňském roce, i letos poskytuje město Ostrov jednorázový příspěvek zdravotně postiženým dětem. V rozpočtu města je na něj pro rok 2018 vyčleněno celkem 170 000 Kč.

Žádost pro rok 2018 si můžete vyzvednout od 1. 2. 2018 na Městském úřadě Ostrov, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Jáchymovská 1, Ostrov. Odbor se nachází v přízemí budovy A (hlavní budova) úřadu. Žádosti a pravidla budou k dispozici volně na stojanech odboru a také v kanceláři č. A. 1. 27 (kontaktní osoba Petra Říhová, telefon 354 224 850), kde případně obdržíte bližší informace.

Pro stávající i nové žadatele připomínáme, že žádost se podává vždy na příslušný kalendářní rok a to pouze jednou. O příspěvek mohou žádat děti ve věku od jednoho roku do 18 let zastoupené svými zákonnými zástupci nebo jinými fyzickými osobami, odpovědnými za jejich výchovu. Dále je potřeba, aby žádající dítě mělo trvalé bydliště na území města Ostrov a byl mu přiznán Úřadem práce ČR příspěvek na péči.

Příspěvek pro zdravotně postižené děti bude opět poskytován ve dvou výších, a to 5 000 Kč pro děti, kterým byl přiznán příspěvek na péči v I. a II. stupni a 10 000 Kč pro děti, kterým byl příspěvek na péči přiznán ve III. a IV. stupni.

Dle Pravidel pro poskytování jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města Ostrov pro zdravotně postižené děti, která byla schválena na řádném zasedání Zastupitelstva města Ostrov dne 28. 1. 2015 usnesením č. 8/15, je možné příspěvek použít na zakoupení lázeňského poukazu nehrazeného ze zdravotního pojištění, příp. na zaplacení poplatků přímo souvisejících s lázeňskou léčbou. Dále na rehabilitační léčbu nehrazenou ze zdravotního pojištění, případně na doplatek této léčby. Popřípadě na zakoupení příp. doplatek při zakoupení zdravotní nebo rehabilitační pomůcky a na zakoupení jiných pomůcek, které příjemce potřebuje k odstranění, zmírnění, nebo překonání následků svého zdravotního postižení. Příspěvek je možné využít i na obstarání pečovatelských nebo odlehčovacích služeb, příp. na úhradu asistenta a na zakoupení speciálních potravin, např. pro bezlepkovou dietu (nutno doložit potvrzení odborného lékaře o potřebě takové diety).

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...