SOCIÁLNÍ PRÁCE

Mgr. Petra Stará, kancelář A.1.23, tel. 354 224 810

Terénní sociální pracovník – pro osoby ohrožené sociálním vyloučením – zástup Marie Marcinková

Sociální kurátor pro osoby ohrožené sociálním vyloučením – zástup Mgr. Helena Ehm


Marie Marcinková, kancelář A.1.23, tel. 354 224 858 – zástup Mgr. Petra Stará

Terénní sociální pracovník – pro seniory a osoby zdravotně postižené

Sociální práce je vykonávána v rámci přenesené působnosti na obcích s rozšířenou působností a v oblasti hmotné nouze též ve vztazích k pověřeným obecním úřadům. Sociální práce je vykonávána převážně v terénu a pomáhá v předcházení sociálně nežádoucích jevů a řešení celospolečenských problémů, inkluze lidí ohrožených sociálním vyloučením na základě zdravotního stavu nebo sociálně-ekonomické situace.

Pracovníci odboru sociální péče poskytují sociální poradenství seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám v hmotné nouzi – pomáhají občanům řešit nepříznivou sociální situaci způsobenou oslabením nebo ztrátou schopností z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, krizovou sociální situací, životními návyky a způsobem života vedoucím ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňujícím prostředím nebo z jiných závažných důvodů. Pracovníci napomáhají řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění osob a jejich ochranu před sociálním vyloučením.

Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...