NÁPLŇ PRÁCE ÚSEKU

 • vede osobní agendu v návaznosti na agendu platů včetně oblasti odměňování zaměstnanců a členů zastupitelstva města a sestavuje
 • rozpočet finančních prostředků na jejich platy a zákonné odvody z nich
 • zajišťuje veškeré personální agendy
 • zajišťuje odborné semináře k ověřování odborné způsobilosti a vede evidenci jejich absolvování
 • sleduje změny platových předpisů a dbá o jejich realizaci v praxi
 • sleduje výši dosažené odborné praxe u jednotlivých zaměstnanců pro účely zařazení do platových stupňů
 • zpracovává odměny komisí RM a výborů ZM
 • ve spolupráci s tajemníkem úřadu a Radou zaměstnanců sestavuje rozpočet sociálního fondu a sleduje jeho plnění
 • zajišťuje stravenky pro zaměstnance úřadu
 • zajišťuje preventivní lékařskou péči o zaměstnance úřadu prostřednictvím smluvního lékaře
 • v rámci výběrových řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC, spolupracuje s tajemníkem a vedoucími odborů při
 • výběru vhodných kandidátů na volná pracovní místa
Značka I
Značka II
Karlovarský kraj
  Prosím čekejte...